Advertisement

loading...

Advertisement

วัดนิวคาสเซิล

          วัดพระธรรมกาย ออกแถลงแจงที่มาวัดนิวคาสเซิล หลังโดนวิจารณ์โอ่อ่าเกินจำเป็น บอกซื้อต่อจากโบสถ์เก่า ด้วยเงินจากคนไทยในพื้นที่ ราคาไม่สูง จดทะเบียนถูกต้อง

          จากกรณีที่มีการแชร์คลิปชวนชมวัดพระธรรมกาย ที่นิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ จนมีหลายคนสงสัยว่า วัดแห่งนี้ทำไมถึงหรูหราโอ่อ่า อลังการงานสร้างมาก และทวงถามว่าวัดใหญ่โตขนาดนี้ เกินความจำเป็นหรือไม่ และใช่กิจของสงฆ์ที่จะต้องมาตกแต่งวัดด้วยตัวเองหรือเปล่า

วัดนิวคาสเซิล

          อาทิ ข้อความของคุณ สมชาย แสวงการ ที่ตั้งข้อคำถามว่า..

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุดวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่เพจ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวรายข้อดังต่อไปนี้..

          จากกรณีที่มีการแพร่ภาพวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ตามสื่อต่าง ๆ ว่ามีความสวยงามอลังการมากเกินความจำเป็น และใช่กิจของสงฆ์หรือไม่ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ขอชี้แจง ดังนี้

          1. วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ เป็นวัดในพระพุทธศาสนา โดยมี พระสมุห์พิชิต ฐิตชโย พระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ ณ เมืองนิวคาสเซิล

          2. ชาวพุทธในประเทศอังกฤษ ทั้งคนไทยในพื้นที่ และชาวท้องถิ่น ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อโบสถ์เก่า ในราคาที่ไม่สูงมากนัก จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ผ่านการรับรองโดยกรรมการเมือง มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการใช้งาน เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตามกฎหมายในอังกฤษ

วัดนิวคาสเซิล

          3. ที่เห็นเป็นโบสถ์สวยงาม เนื่องจากซื้อ “โบสถ์เก่าประจำเมือง” ที่ถูกแปรสภาพไปใช้งานอย่างอื่นแล้ว ถูกทิ้งให้รกร้างเป็นระยะเวลานาน และนำมาปรับปรุงพัฒนาโดยใช้หลักประหยัดสุดประโยชน์สูง เพื่อให้เป็นพุทธสถานในท้องถิ่น ทั้งนี้ การทำอาคารใด ๆ ในประเทศอังกฤษ ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมศิลป์ของประเทศ การดูแลพัฒนาอาคารต้องผ่านการตรวจสอบจากทางเมืองในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด หากไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถทำอะไรกับอาคารทั้งภายในและภายนอกได้เลย “ที่สำคัญ ต้องให้เข้ากับลักษณะสถาปัตยกรรมเดิม” ของประเทศอังกฤษ โดยเน้นการใช้วัสดุพื้นเมืองราคาไม่แพง และให้พระภิกษุช่วยกันทำเอง เนื่องจากค่าจ้างแรงงานที่ประเทศอังกฤษมีราคาแพงกว่าไทยหลายเท่า

วัดนิวคาสเซิล

          4. การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ถือเป็นกิจของสงฆ์ ซึ่งพระภิกษุ ณ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล นอกจากจะต้องฝึกตนตามพระธรรมวินัยแล้ว ยังต้องเทศนาแนะนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนสมาธิให้กับคนไทยและชาวอังกฤษท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูแลรักษาศาสนสถานแห่งนี้ที่ญาติโยมต่างร่วมใจกันจัดซื้อจัดสร้างถวายวัดด้วย ตามพระวินัยที่ว่าด้วยเรื่องกิจของสงฆ์ในเรื่องการดูแลเสนาสนะ ตามหลักสัปปายะ 4 ซึ่งปัจจุบัน มีชาวต่างชาติมาศึกษาพุทธศาสนาที่วัดเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

          จึงเจริญพรมาให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องโดยทั่วกัน

Advertisement

loading...

วัดนิวคาสเซิล

 

วัดนิวคาสเซิล

วัดนิวคาสเซิล

 

วัดนิวคาสเซิล

 

วัดนิวคาสเซิล

 

วัดนิวคาสเซิล

วัดนิวคาสเซิล

วัดนิวคาสเซิล

 

ภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊กสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย, เฟซบุ๊ก สมชาย แสวงการ

Advertisement

loading...