Advertisement

loading...

Advertisement

สนช. มีมติเอกฉันท์ 168 ต่อ 0 เสียง ผ่านร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด้านชาวเน็ตโวยลั่น 3 แสนเสียงที่รวบรวมมากลับไร้ความหมาย

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 มีรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติ ในวาระ 2 และ 3

โดย สนช. มีมติผ่านกฎหมายฉบับดังกล่าวทั้งสิ้น 168 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียงอีก 5 เสียง ด้าน กมธ. ยอมปรับแก้จำนวนคณะกรรมการกลั่นกรองเป็น 9 คน และระหว่างที่มีการอภิปราย ได้มีการแก้ไขหลายมาตรา ทั้งเรื่องกรรมการปิดเว็บและบริการสาธารณะ

ทั้งนี้ เดิมมติเห็นชอบ 167 เสียง เนื่องด้วย สนช. 1 ราย มาลงมติไม่ทัน และขอแก้ไขเป็นเห็นด้วย 1 เสียง จึงกลายเป็น เห็นด้วย 168 เสียง

ก่อนหน้านี้ ได้มีผู้มาลงชื่อเพื่อคัดค้าน พ.ร.บ. ฉบับนี้ ผ่านเว็บไซต์ Change.org และเครือข่ายพลเมืองเน็ต ร่วมกับ แอมเนสตี้ ได้ยื่นหนังสือ เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นห่วงว่า กฎหมายในหลาย ๆ มาตรานั้น จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการประชุม สนช. แล้ว กลับพบว่าชาวเน็ตหลาย ๆ คน ได้ออกมาตำหนิติเตียนถึงเรื่องที่เกิดขึ้น และบอกว่า 300,000 เสียงที่มีการยื่นคัดค้านไปนั้น กลับไร้ความหมาย

Advertisement

loading...