Advertisement

loading...

Advertisement

อาชีพการงานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเลือกในอนาคตว่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไร อยากเป็นอะไร และที่สำคัญมากคือ อาชีพที่เราเลือกนั้นจะได้ค่าตอบแทนมากน้อยแค่ไหน หรืออาชีพที่เราเลือกอยากจะเป็นมีอัตราการว่างงานเท่าไร เราเรียนสายนี้จบไปแล้วจะตกงานหรือไม่ คำถามเหล่านี้เกิดขึ้นเกือบจะทุกคน ไข่เจียว.com จึงได้นำอาชีพที่ จบไปแล้วค่าตอบแทนสูงพอสมควร และอัตราการว่างงานก็น้อยมาให้ได้ดูกันค่ะ

อันดับที่ 25 ที่ปรึกษาทางการเงิน

25 อาชีพน่าทำ-25

สำนักงานสถิติแรงงานคาดว่าจะมีแรงงานที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ 27 % ได้เงินเดือนเฉลี่ย 220,000 บาท

อัตราการว่างงาน : 2.5 %

อันดับที่ 24 ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิว

25 อาชีพน่าทำ-24

อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ให้คำปรึกษาด้านผิวพรรณให้กับลูกค้า และตารางงานก็ไม่ได้ตายตัวสามารถยืดหยุ่นได้ รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ 84,000 บาท

อัตราการว่างงาน : 3.8 %

อันดับที่ 23 นักประมาณราคา

25 อาชีพน่าทำ-23

มีหน้าที่ประมาณราคาการก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นอาชีพที่ได้ค่าตอบแทนสูง รองจากผู้จัดการการก่อสร้าง เงินเดือนประมาณ 173,000 บาท

อัตราการว่างงาน : 1.9 %

อันดับที่ 22 วิศวกรโยธา

25 อาชีพน่าทำ-22

เป็นอาชีพที่พบเห็นกันบ่อยๆ มีหน้าที่ก่อสร้างตึกต่างๆ อาคาร สำนักงาน รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำเลยด้วย เงินเดือนประมาณ 236,000 บาท

อัตราการว่างงาน : 3.4 %

อันดับที่ 21 ผู้จัดการฝ่ายไอที

25 อาชีพน่าทำ-21

ทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายองค์กรต่างๆ และรวมถึงระบบเทคโนโลยีอื่นๆอีกด้วย เงินเดือนประมาณ 362,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  3.5%

อันดับที่ 20 นักวิเคราะห์และวิจัยการปฏิบัติงาน

25 อาชีพน่าทำ-20

เป็นอาชีพคล้ายๆกับการวิเคราะห์ตลาด ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจหรือองค์กรต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เงินเดือนประมาณ 218,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  3%

อันดับที่ 19 ผู้ช่วยกิจกรรมบำบัด

25 อาชีพน่าทำ-19

ทำหน้าที่ช่วยเหลือนักกิจกรรมบำบัด ประเมินความสามารถหรือวางแผนปฏิบัติงานต่างๆให้กับผู้ป่วย เงินเดือนประมาณ 161,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  2.4%

อันดับที่ 18 วิศวกรเครื่องกล

25 อาชีพน่าทำ-18

อาชีพนี้ถือได้ว่าต้องใช้สมองที่ซีกขวาและซีกซ้าย เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องออกแบบและผลิตเครื่องกลต่างๆ รวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์ด้วย เงินเดือนประมาณ 239,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  2.7%

อันดับที่ 17 นักจิตวิทยาโรงเรียน

25 อาชีพน่าทำ-17

เป็นอาชีพที่ช่วยแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนทางด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านอารมณ์ ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เงินเดือนประมาณ 198,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  2%

อันดับที่ 16 นักบัญชี

25 อาชีพน่าทำ-16

เป็นอาชีพที่สามารถทำงานได้กับทุกหน่วยงาน ทั้งแสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร โดยสิ่งสำคัญคือ ต้องละเอียด มีระเบียบ และที่สำคัญมีทักษะเกี่ยวกับตัวเลข เงินเดือนประมาณ 190,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  3.6%

อันดับที่ 15 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

25 อาชีพน่าทำ-15

เป็นผู้ที่อยู่เบืองหลังแคมเปญโฆษนาต่างๆ เงินเดือนประมาณ 359,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  3.9%

อันดับที่ 14 นักวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด

25 อาชีพน่าทำ-14

ทำหน้าที่วิจัยนิสัยของผู้บริโภคว่ามีแนวโน้มไปทางใด ทำงานให้กับบริษัทต่างๆ เงินเดือนประมาณ  177,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  3%

อันดับที่ 13 นักกิจกรรมบำบัด

25 อาชีพน่าทำ-13

Advertisement

loading...

ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าทางสังคม หรือมีปัญหาทางด้านจิตใจ เงินเดือนประมาณ 224,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  0.6%

อันดับที่ 12 นักรังสีเทคนิค

25 อาชีพน่าทำ-12

เป็นอาชีพที่รู้เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ทำหน้าที่ตรวจโรคต่างๆได้จากเครื่องมือทางการแพทย์ เงินเดือนประมาณ 194,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  2.7%

อันดับที่ 11 นักพัฒนาเว็บ

25 อาชีพน่าทำ-11

เป็นผู้ดูแล ตัวอักษร ภาพ หรือรูปแบบต่างๆ ที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องสื่อสารต่างๆ เงินเดือนประมาณ 184,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  3.8%

อันดับที่ 10 ผู้ช่วยแพทย์

25 อาชีพน่าทำ-10

มีหน้าที่ช่วยเหลือแพทย์ในเรื่องต่างๆ ทั้งนอกและในห้องผ่าตัด เงินเดือนประมาณ 271,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  1.4%

อันดับที่ 9 พยาบาลวิชาชีพ

25 อาชีพน่าทำ-9

ทำหน้าที่ช่วยดูแลผู้ป่วยทั่วไป เงินเดือนประมาณ 193,000 บาท

อัตราการว่างงาน: 2.0%

อันดับที่ 8 นักวิเคราะห์ความปลอดภัยสารสนเทศ

25 อาชีพน่าทำ-8

ทำหน้าที่ตรวจสอบความปรอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เงินเดือนประมาณ 258,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  3.5%

อันดับที่ 7 นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

25 อาชีพน่าทำ-7

ให้คำปรึกษากับองค์กรทาด้านไอทีต่างๆ เงินเดือนประมาณ 237,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  3.5%

อันดับที่ 6 นักกายภาพบำบัด

25 อาชีพน่าทำ-6

ทำหน้าที่บำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพ หรือผู้ป่วยเป็นอัมพาต เงินเดือนประมาณ 236,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  1.5%

อันดับที่ 5 ทันตานามัย

25 อาชีพน่าทำ-5

ทำหน้าที่ทำความสะอาดฟัน ทันตกรรม ดูแลช่องปากให้แก่ลูกค้า ส่วนใหญ่จะทำงานนอกเวลาในคลีนิก 207,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  1.7%

อันดับที่ 4 แพทย์

25 อาชีพน่าทำ-4

วินิจฉัยโรค และรักษาผู้ป่วย เงินเดือนประมาณ 545,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  0.7%

อันดับที่ 3 นักพัฒนาซอฟต์แวร์

25 อาชีพน่าทำ-3

ออกแบบซอฟแวร์หรือในด้านระบบการสร้างระบบปฏิบัติการ เงินเดือนประมาณ 270,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  2.7%

อันดับที่ 2 พยาบาลเวชปฏิบัติ

25 อาชีพน่าทำ-2

สามารถตรวจโรคเบื้องต้นแทนแพทย์ได้ เช่นตรวจโรคง่ายๆ เงินเดือนประมาณ 270,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  0.7%

อันดับที่ 1 ทันตแพทย์

25 อาชีพน่าทำ-1

เป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนสูงมาก เป็นอาชีพที่มีการแข่งขันกันมากที่สุด ต้องผ่านการฝึกอบรมเทคนิคและการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นมาก เงินเดือนประมาณ 427,000 บาท

อัตราการว่างงาน:  0.9%

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ กับ 25 อาชีพเหล่านี้ มีอาชีพไหนที่ตรงใจอยากจะเป็นในอนาคตบ้างไหมค่ะ มีแต่อาชีพที่ได้เงินดีมากๆเลย แต่ก็มีข้อแม้ว่า งานดี เงินดี ก็ต้องมาการแข่งขันกันสูงมากเหมือนกันนะค่ะ อย่างไรก็ตามเลือกอาชีพที่ตัวเองชื่นชอบเป็นดีที่สุดค่ะ

เรียบเรียโดย : kaijeaw.com   ขอบคุณข้อมูลจาก businessinsider

Advertisement

loading...