เชิญเหล็กไหลโกฎิปีครั้งยิ่งใหญ่ โดยพระอาจารย์ สมพร สมวโร

Advertisement

เชิญเหล็กไหลโกฎิปีครั้งยิ่งใหญ่ โดยพระอาจารย์ สมพร สมวโร

Advertisement

loading...

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 พระอาจารย์สมพร สมวโร ได้ทำพิธีการเชิญเหล็กไหลที่พูดได้ว่า ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ได้เหล็กไหลหลากหลายชนิด ทั้งเหล็กไหลโกฏิปี เหล็กไหลทองปลาไหล เหล็กไหลสุริยันราชา มีหลากหลายรูปทรง ท้ังแคปซูล หยดน้ำ จาวตาล ทรงเขี้ยว เพื่อนำมาให้ญาติ โยมนำไปบูชา ปัจจัยที่ได้นั้นก็นำไปสรา้งพิพิธภัณฑ์เหล็กไหลเพื่อทิ้งไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ติดต่อปูชาได้ที่สำนักป่าพระธรรมญาณมุนี ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.089-232-6181,090-809-6925 ,034-377-101 แฟนเพจ : https://www.facebook.com/pages/Nyanam… เว็บไซต์ : http://www.leklaiwatpa.com/

Advertisement

loading...