ทำเกษตร 1 ไร่ เก็บกิน เก็บขายได้ตลอดปี

Advertisement

ทำเกษตร 1 ไร่ เก็บกิน เก็บขายได้ตลอดปี

Advertisement

loading...

วิธีทำการเกษตรยุคใหม่ โดยใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ สามารถเก็บกิน เก็บขายได้ตลอดทั้งปี โดยปา ไชยปัญหา ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งไร่อรหันต์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ขอบคุณแหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=VyZXtntP7-I

Advertisement

loading...

ปลูกกล้วยหอมทอง 1 ไร่ 1 แสน เขาทำกันยังไงไปดูกันครับ

ปลูกกล้วยหอมทอง 1 ไร่ 1 แสน เขาทำกันยังไงไปดูกันครับ

เกษตรซ้าด ตอน กล้วยหอมทอง ส่งออก กล้วยหอมทอง สวนแม่ละออ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อ 086-8031962

ขอบคุณแหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=sNKPr5kPjb4

การเป่าแก้วก็เหมือนกับการใช้ชีวิต “ข้อคิดดีดีจากอาชีพเป่าแก้วของผู้พิการ”

“การเป่าแก้ว ก็เหมือนกับการใช้ชีวิต
เวลาเราเป่าแก้วเร็วไป เอาแก้วเข้าไปเร็วไป แก้วมันจะร้าวและแตก
ค่อยๆ เลี้ยงมันเพื่อหลอมละลายกระจายทั่ว
แต่ถ้าปล่อยไฟมากเกินไปแก้วจะเริ่มละลาย ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นรูปร่างที่เราต้องการได้”

มันก็เปรียบเหมือนกับชีวิตของคนเราก็ต้องการความพอดีเช่นกัน ไม่มากไปและน้อยไปถึงจะมีชีวิตอย่างมีความสุข

เรื่องราวของคุณภพต์ เทภาสิต
ประธานสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทย ได้กล่าวไว้ในคลิป VDO ที่ได้กล่าวถึงประวัติของตนเองก่อนที่จะพัฒนาฝีมือจนสามารผลิตสินค้าส่งไปขายกับชาวต่างชาติในคิงเพาเวอร์ได้
ทำให้เราเห็นได้ว่าคนเราไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนถ้าเรามีความมุ่งมั่นและมีความคิดที่ดี พัฒนาตนเองไปสู่จุดสูงสุด ก็จะมีได้รับโอกาสดีดีให้กับชีวิตเสมอ ร่างกายที่พิการไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของเขา

ขอส่งคลิป VDO นี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้อแท้อยู่นะ

เนื้อหาโดย: meekrabQQ