อรรถประวัตินิยายธรรม ตอนที่ 55 เวลาเข้าณานสมาบัติห้ามไปเตะตัวเป็นอันขาด

Advertisement

อรรถประวัตินิยายธรรม ตอนที่ 55 เวลาเข้าณานสมาบัติห้ามไปเตะตัวเป็นอันขาด

Advertisement

loading...

ขอบคุณแหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=r1-JKNP4peQ

Advertisement

loading...

ธรรมะสอนใจ ความรักความร้าย ฟังธรรมเรื่องความรัก

ธรรมะสอนใจ ความรักความร้าย ฟังธรรมเรื่องความรัก

ความรัก ความร้าย พระพุทธองค์ตรัสว่า “มีความรักที่ไหนย่อมมีความทุกข์ที่นั่น มีรักร้อยก็มีทุกข์ร้อย มีรักหนึ่งก็มีความทุกข์หนึ่ง ไม่มีรักเลยก็ไม่มีทุกข์เลย” ก็เพราะว่า ตัวความรักก็อยู่ในกฏของไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) แต่ผู้ที่มีความรักมองไม่เห็นตัวนี้ (เหมือนสำนวนที่ว่า ความรักทำให้คนตาบอด) อยากให้ความรักเป็นนิจจัง เที่ยงแท้ถาวร ยึดมั่นถือมั่น ชอบไปฝืนกฎธรรมชาติ เมื่อความจริงปรากฏจึงมีความทุกข์ต่าง ๆ นา ๆ เป็นเพราะเราไม่ยอมรับความจริงตัวนี้นี่เอง ไปยึด ไปติด ไปหลง อยากให้สิ่งต่าง ๆ ที่เรารักอยู่กับเราตลอดไป ทั้ง ๆ ที่ไม่อาจฝืนกฏของความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ควรไปยึดติด ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกสิ่งที่เรายึดติดล้วนเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราทั้งสิ้น ความรักเป็นความร้าย ความรักเป็นสิ่งทารุณ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรักเป็นความร้าย ความรักเป็นสิ่งทารุณ และเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชน ทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรัก แต่ความรักไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่งแห่งความต้องการ ยิ่งความรักที่ฉาบทาด้วยความเสน่หาด้วยแล้ว ก็เป็นพิษแก่จิตใจ ทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้น ความสุขที่เกิดจากความรักนั้น เหมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลง เธอทั้งหลายอย่าพอใจในความรักเลย เมื่อหัวใจยึดไว้ด้วยความรัก หัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้า แต่ทุกครั้งที่เราหวัง ความผิดหวังก็จะรอเราอยู่ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจนั้น เป็นเรื่องทรมานยิ่งและเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพราก ก็เป็นสิ่งสุดวิสัย ทุกคน จะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ ไม่วันใด ก็วันหนึ่ง” ความรัก ความร้าย เป็นการนำเค้าบทประพันธ์จากหนังสือ “พระอานนท์พุทธอนุชา” ในเรื่อง “ความรักความร้าย” ของ อ.วศิน อินทสระ มาทำเป็นละครเสียง
ขอบคุณแหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=EoZXXO-y-dw

ปรัชญาชีวิต ฟังแล้วรู้สึกดี – คติชีวิต

ปรัชญาชีวิต ฟังแล้วรู้สึกดี – คติชีวิต

คติสอนใจ เกาะก็ติด…แกะก็หลุด ฟังธรรมบรรยาย เรื่องคติชีวิต
ติดตามธรรมะดีๆทาง Youtube https://goo.gl/1fASM9
รวมธรรมบรรยายเรื่องคติชีวิต https://goo.gl/TFx8y8
แต่งโดย อ.วศิน อินทสระ
ติดตามธรรมะดีๆ ทางเฟสบุค https://www.facebook.com/1lifeisshort/

ข้อคิดในการใช้ชีวิต
ธรรมบรรยายเรื่องคติชีวิต
ธรรมะสอนใจฟังแล้วได้คิด

ขอบคุณแหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=LBC5hGcnanw

คนเราตายแล้วไปไหน เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

คนเราตายแล้วไปไหน เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

ตายแล้วไปไหนได้บ้าง
หนังสือ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

ติดตามธรรมะดีๆทาง Youtube https://goo.gl/1fASM9
ติดตามธรรมะดีๆ ทางเฟสบุค https://www.facebook.com/1lifeisshort/

ขอบคุณแหล่งที่มา@https://www.youtube.com/watch?v=kQqHZc4qwfw