Tags Posts tagged with "ความรู้ใหม่ …วิธีถอนพิษแบบง่ายๆเมื่อถูกตัวต่อต่อยโดยใช้ “หัวหอมแดง” ลองทำดูจะรู้ว่ามันโคตรดีเลยจริงๆ!!! (1 สาระดีๆที่ควรแชร์)"

Tag: ความรู้ใหม่ …วิธีถอนพิษแบบง่ายๆเมื่อถูกตัวต่อต่อยโดยใช้ “หัวหอมแดง” ลองทำดูจะรู้ว่ามันโคตรดีเลยจริงๆ!!! (1 สาระดีๆที่ควรแชร์)

ความรู้ใหม่ …วิธีถอนพิษแบบง่ายๆเมื่อถูกตัวต่อต่อยโดยใช้ “หัวหอมแดง” ลองทำดูจะรู้ว่ามันโคตรดีเลยจริงๆ!!! (1 สาระดีๆที่ควรแชร์)

      ความรู้ใหม่ …. สำหรับ ใครที่ถูก ผึ้ง ตัวแตน หรือ ตัวต่อ ต่อย ล่ะก็…. แต่ไม่มากมายถึงขั้นอันตรายถึงชีวิต มีวิธีถอนพิษแบบง่ายๆ โดยดึงเอาเหล็กในที่ฝังในเนื้อหรือผิวหนังออกก่อน จาก นั้นเอา “หัวหอมแดง” สด ทุบหรือฝานบางๆ ถูบริเวณที่ถูกต่อยแบบช้าๆ ไปมา หากถูกต่อยบริเวณลำคอให้ เคี้ยวหัว “หอมแดง” สด 1...