Tags Posts tagged with "วิธีแก้อุจจาระไม่ออก อุจจาระแข็ง อุจจาระตกค้าง หรือประเภท 2 วัน 3 วันจึงถ่ายครั้งหนึ่ง"

Tag: วิธีแก้อุจจาระไม่ออก อุจจาระแข็ง อุจจาระตกค้าง หรือประเภท 2 วัน 3 วันจึงถ่ายครั้งหนึ่ง

วิธีแก้อุจจาระไม่ออก อุจจาระแข็ง อุจจาระตกค้าง หรือประเภท 2 วัน 3 วันจึงถ่ายครั้งหนึ่ง

  วิธีแก้อุจจาระไม่ออก อุจจาระแข็ง อุจจาระตกค้าง หรือประเภท 2 วัน 3 วันจึงถ่ายครั้งหนึ่ง เจออุจจาระตกค้างในลำไส้อย่างน่าตกใจ บางคนมีน้ำหนักอุจจาระถึง 10 กิโล "ตะลึง"....คุณหมอพรทิพย์เขียนไว้ว่าเวลาผ่าศพจะเจออุจจาระตกค้างในลำไส้อย่างน่าตกใจบางศพมีน้ำหนักอุจจาระถึง   10 โล... แล้วเป็นเพราะอะไร??? เค๊าว่า "อุจจาระตกค้าง" อุจจาระตกค้าง เนื่องมาจาก 1. เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด 2. กินอาหารที่มีกากใยน้อย 3. มีพยาธิ หรือ เชื้อรา ทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติ 4. ระบบดูดซึมเสีย เพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่ดื่มเข้าไป...

วิธีแก้อุจจาระไม่ออก อุจจาระแข็ง อุจจาระตกค้าง หรือประเภท 2 วัน 3 วันจึงถ่ายครั้งหนึ่ง

  วิธีแก้อุจจาระไม่ออก อุจจาระแข็ง อุจจาระตกค้าง หรือประเภท 2 วัน 3 วันจึงถ่ายครั้งหนึ่ง เจออุจจาระตกค้างในลำไส้อย่างน่าตกใจ บางคนมีน้ำหนักอุจจาระถึง 10 กิโล "ตะลึง"....คุณหมอพรทิพย์เขียนไว้ว่าเวลาผ่าศพจะเจออุจจาระตกค้างในลำไส้อย่างน่าตกใจบางศพมีน้ำหนักอุจจาระถึง Advertisements   10 โล... แล้วเป็นเพราะอะไร??? เค๊าว่า "อุจจาระตกค้าง" อุจจาระตกค้าง เนื่องมาจาก 1. เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด 2. กินอาหารที่มีกากใยน้อย 3. มีพยาธิ หรือ เชื้อรา ทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติ 4. ระบบดูดซึมเสีย เพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่ดื่มเข้าไป...